Vụn đồng cáp đồng cắt nhỏ

Xem chi tiết

Ống đồng và Đồng cũ

Xem chi tiết

Dây đồng, cáp điện mỏng

Xem chi tiết

Dây đồng đã loại bỏ vỏ bọc

Xem chi tiết

Dây đồng có vỏ bọc bị loại

Xem chi tiết

Đồng thỏi đúc theo yêu cầu

Xem chi tiết

Đồng thỏi 58% Cu

Xem chi tiết

Đồng thỏi 50% CU

Xem chi tiết

Đồng thiếc niken thanh

Xem chi tiết