Vỏ đạn đồng thau

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 10
Kích thước:

Sử dụng

Lake: đồng nhỏ cánh tay và súng trường vỏ, sạch sẽ bắn

Chức năng

Nó sẽ bao gồm đạn sạch 70/30 đồng thau đạn, sắt và bất kỳ vật liệu nước ngoài nào khác.

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774