Vật liệu tái chế đồng thau vàng

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 10
Kích thước:

Sử dụng

Night: vặn đồng thau vàng - 황동봉 깍 은 칩, 분, 설

Chức năng

Nó sẽ bao gồm các chi tiết vòng bi và không có nhôm, mangan, thành phần, Tobin và Muntzmetal lượt. Nó không được chứa hơn 3% sắt, dầu hoặc độ ẩm khác, không chứa mài và babbit. Nó chứa không quá 0,30% thiếc và không quá 0,15% sắt hợp kim.

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774