Sản phẩm đồng trong các bộ tản nhiệt

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 10
Kích thước:

Sử dụng

Đại dương: bộ tản nhiệt tự động hỗn hợp - 폐 황동 라디에타

Chức năng

Không có bộ tản nhiệt bằng nhôm và bộ tản nhiệt bằng sắt, nó sẽ bao gồm bộ tản nhiệt ô tô hỗn hợp. Tất cả các bộ tản nhiệt phải được khấu trừ sắt thực tế. Đặc tả trọng tải phải bao gồm tổng trọng lượng của bộ tản nhiệt, trừ khi có quy định khác.

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774