Que đồng vàng

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 10
Kích thước:

Sử dụng

Noble: que đồng vàng mới, hoặc hết hạn sử dụng - 황동봉 덩어리, 절봉

Chức năng

Nó sẽ bao gồm các đầu que mới, sạch sẽ từ các thanh đồng thau hoặc que rèn. Nó không chứa nhiều hơn 0,30% thiếc và không quá 0,15% sắt hợp kim. Không có kim loại và đồng Muntz hoặc bất kỳ hợp kim nào khác, Que đồng sẽ không được lớn hơn 12" và không có vật chất lạ.

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774