Mẩu đồng thau mới

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 10
Kích thước:

Sử dụng

Nhãn: mẩu đồng thau mới - Đồng thau và sọc

Chức năng

Nó sẽ bao gồm các phần cắt của tấm đồng thau hoặc tấm đồng thau màu vàng không chì mới, để làm sạch và không có các chất độc hại từ bên ngoài và không được chứa quá 10% đấm đồng thau sạch dưới 1/4 ”. Nó không có kim loại và đồng hải quân Muntz.

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774