Dây đồng có vỏ bọc bị loại

Mã hàng:
Giao hàng:
Xuất xứ:
Lượt xem: 10
Kích thước:

Sử dụng
Dây có vỏ bọc: được định nghĩa là dây đồng # 1 - dây đồng dày (thuật ngữ chung: Mill Berry)
Chức năng
Dây đồng có vỏ bọc bị loại bỏ, không được phủ kim loại khác và cũng không bị hợp kim. Nó phải có đường kính 16 đồng hồ đo dây B & S, thường là Ф1.6 hoặc hơn. Các điều kiện cho dây đồng nhẹ và (vật liệu nén thủy lực) phải tuân theo thỏa thuận giữa người mua và người bán.

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 762

Notice: Undefined variable: ub in /home/vinacopper/domains/vinacopper.com/public_html/library/HV/Utilitys.php on line 774