Giới thiệu về VinaCopper

Ngày tạo: 06/10/2021

NHÀ XƯỞNG VÀ
MÁY MÓC


 

Dây truyền đúc phôi đồng dạng thỏi

​- Dây truyền đúc liên tục phôi đồng thỏi với sản lượng 3500 tấn/ năm.
- Vinacopper mong muốn cung ứng đủ nguyên liệu đầu vào cho các đơn vị trong cả nước.​ 

​Dây truyền đúc rút phôi đồng dạng cây

- Phôi đồng cây là một sản phẩm thiết yếu trong gia công các thiết bị ngành nước, dân dụng.
Năm 2019, chúng tôi đã nhập khẩu dây truyền đúc rút cây sản lượng 3500 tấn/năm, xây dựng và khẳng định vị thế của công ty trong lĩnh vực sản xuất kim loại màu. 

Máy quang phổ

- Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Vinacopper sử dụng máy quang phổ để phân tích hàm lượng kim loại, qua đó cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm tiêu chuẩn mà khách hàng mong muốn.
Mauys quang phổ đo chất lượng đồng