Dây đồng đã loại bỏ vỏ bọc

Xem chi tiết

Đồng thỏi đúc theo yêu cầu

Xem chi tiết

Đồng thỏi 58% Cu

Xem chi tiết

Đồng thỏi 50% CU

Xem chi tiết