Đồng thiếc niken thanh

Xem chi tiết

Đồng thanh cái

Xem chi tiết

Đồng thau dạng thanh

Xem chi tiết